Google Ads

Google Ads hesabınız, İnce Fikirler Reklam Ajansı'nın uzman çalışanları tarafından en etkili sonuçları elde edebilmek için kurgulanır.

 

Hesap iyileştirme işleminin ardından web siteniz AdWords reklamcılık kurallarına uygun hâle getirilmektedir. Google'ın partneri olan İnce Fikirler Reklam Ajansı, Google AdWords çalışmalarında şeffaftır, özenlidir, yönlendiricidir.